Bussiinfo 03. september!

03. septembril väljuvad  koolibussi ringid hommikul tavapärasest 1 tund hiljem.

Koolist koju:

I Meegomäe bussiring kooli juurest kell 10.40,

II ring kell 10.50, III ring kell 10.50.

28. mai – 1. juuni

Laupäev, 2. juuni

 • Kooli mudilaskoor osales Kubijal “Uma peol”.

Reede, 1. juuni

 • 9. klassi eesti keele eksam

 • III kooliaste õppeekskursioonil Leedus ja II kooliaste õppeekskursioonil Lätis.

 • 3. – 4. klassi õpilased käisid õppekäigul Sõmerpalus.

Neljapäev, 31. mai

 • III kooliaste õppeekskursioonil Leedus.

Kolmapäev, 30. mai

 • Õpilasesinduse liikmed käisid koosolekutel Kääpa Noortekeskuses ja Vastseliina Noortekeskuses.

Teisipäev, 29. mai

 • Toimus 3. klassi tasemetöö matemaatikas.

 • NK ja KT käisid õppekäigul Paganamaal.

 • Toimus õpilasesinduse koosolek.

 • Mudilaskoor käis esinemas Puiga Lasteaias.

Töökuulutus

 

Puiga Põhikool võtab konkursi korras tööle:

 • õppealajuhataja (0,8 ametikohta)
 • eripedagoogi (1,0 ametikohta)

Tööle asumine 21.08.2018.a

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus kvalifikatsiooninõuetele
 • hea suhtlemis- ja koostöösokus
 • avatus uuendustele

Motiveeritud avaldus, CV, haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad saata meiliaadressile puigakool@gmail.com või tuua kooli kantseleisse hiljemalt 18.06.2018

 

Puiga Põhikool võtab konkursi korras tööle majahoidja (0,3 ametikohta).

Tööle asumine 1.09.2018.a

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • lojaalsus
 • kohusetunne
 • koostööoskus

 

Avaldus ja CV saata meiliaadressile puigakool@gmail.com või tuua kooli kantseleisse hiljemalt 18.06.2018.a

21. – 26. mai

Laupäev, 26. mai

 • 6. klassi õpilane  Jan Gregor Vene osales Põlva päevadel toimunud “Motoriseerimata sõidukite mäestlaskumisvõistlustel”. Juhendaja õp. Avo Aia.

Reede, 25. mai

 • Tantsuringi õpilased osalesid 25. – 27. mail Uma peo proovides ja peol.

 • Noorkotkastel ja kodutütardel oli vormi kandmise päev.

Neljapäev, 24. mai

 • Tublimad olid kutsutud Võru valla pidulikule vastuvõtule Võru Kandlesse.

 • Toimus 3. klassi eesti keele tasemetöö.

 • Osad 6. klassi õpilased osalesid KEAT programmi lõpuüritusel.

 • Noorkotkaste tunnustamisüritusele Sännasse olid kutsutud 2. klassi õpilane Richard Rodima ja 3. klassi õpilased Mihkel Mets ja Tony Urbanik. .

Kolmapäev, 23. mai

 • 9. klass käis õppekäigul Peri mahetalus Põlvamaal (KIK projekt).

Teisipäev, 22. mai

 • Toimus 6. klassi tasemetöö matemaatikas.

 • NK ja KT käisid õppematkal Taevaskojas.

 • Õpilased osalesid Võru Spordikeskuses toimunud maakonna koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel. Võistlustelt naasti heade tulemustega. Kristen Robin Mast  5. klassist: I koht    PC 300 m jooksus ja I koht PC kõrgushüppes. Markus Palm  7. klassist: I koht  PB 800 m jooksus ja II koht PB 1500 m jooksus. Karola Sepp  5. klassist: II koht TC 300 m jooksus ja III koht TC 600 m jooksus. Jasper Frey 8. klassist: II koht PB kaugushüppes. Lauri Padur 8. klassist: III koht PB kaugushüppes. Õnnitleme! Õpilasi juhendas õp. Meelis Reinberg.

 • Tugispetsialistid Tiina ja Eneli käisid vallas koosolekul .

14. – 18. mai

Reede, 18. mai

 • Logopeed  Malle Tolga osales Tartu Ülikooli poolt korraldatud koolituspäeval  “Pedagoogilise haridusega HEV laste õppe koordineerija pedagoogilis- psühholoogiliste nõustamisoskuste täiendamine” Tartus.

 • 4. – 5. rahvastepalli võistkonnad osalesid Võru Spordikeskuses toimunud 4. – 5. klassi õpilaste rahvastepalli meistrivõistlustel. Võistkond koosseisus: Kristen Robin Mast, Steven Leppoja, Jakob Kirs, Raimond Kaup, Kevin Noortoots – 5. klassist ja Daniel Varikov, Matthias Mõttus, Gregor Vumba – 4. klassist saavutasid III koha. Õnnitleme! Juhendaja õp. Meelis Reinberg.

 • Osad 8.  ja 9. klassi õpilased käisid Kubijal etiketikoolitusel.

Neljapäev, 17. mai

 • Toimus 6. klassi tasemetöö eesti keeles.

 • 4. klassi õpilased Emeri Visnapuu ja Stefan Bondartšuk osalesid preemiareisil Kihnu saarele.

Kolmapäev, 16. mai

 • Toimus 9. klassi matemaatika proovieksam.

Teisipäev, 15. mai

 • NK ja KT käisid Verijärve ääres õppematkal.

Esmaspäev, 14. mai

 • Kooli lastekoor käis Võrus “Uma pido “ peaproovis.

 • 8. klassi õpilased käisid õppekäigul Alam – Pedja looduskaitsealal (KIK projekt).

7. – 11. mai

Reede, 11. mai

 • Toimus 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine.

 • Kaitseväe poolt välja kuulutatud joonistusvõistlustel “Kaitsevägi õppustel”  saavutas 1. – 3. klassi õpilaste arvestuses II koha 3. klassi õpilane Richard Lang (juhendaja õpetaja Veronika Toom) ja 4. – 6. klassi õpilaste arvestuses Markus Strandmann 4. klassist II koha ( juhendaja õpetaja Aire Perk). Õnnitleme! Auhindade üleandmine toimus õppuste lõpurivistusel Paju lahingu mälestusmärgi juures 13. mail.

Neljapäev, 10. mai

 • 1. klassi õpilased käisid õppekäigul Meenikunno rabas (KIK -projekt “Sisalikuretk”).

Kolmapäev, 9. mai

 • Koolis toimus keeltepäev.

 • Osad õpilased osalesid Kubijal koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel.            9. klassi õpilane Tanel Parm saavutas I koha PB 100 m jooksus ja 4. klassi õpilane Daniel Varikov III koha PD 500 m jooksus. Õnnitleme!

 • Kooli saalis toimus emadepäevale pühendatud kontsert. Vaatamiseks oli üles pandud ka õpilastööde näitus.

Teisipäev, 8. mai

 • 5. klassi õpilased käisid õppekäigul Räpina Ainduskoolis (KIK- projekt “Muld ja taimed”).

 • Tantsuringi õpilased (3. – 4. klass) käisid õppekäigul Tartus.

Esmaspäev, 7. mai

 • 9. klassi õpilased kirjutasid proovieksamit eesti keeles.

 • 6. klassi õpilased käisid õppekäigul Tartus.