Kooli ajalugu

Puigal hakati haridust andma aastal 1991, kui siin alustas tööd Võrusoo Põhikooli filiaal. Esimesse klassi läks toona 19 õpilast ja nende klassijuhatajaks sai õpetaja Ruth Veske. I klass võeti vastu Võrusoo Põhikoolis, kuid esimene tund toimus Puigal. Kevadel lahkus neli õpilast linnakooli.

Järgmisel õppeaastal 1992/1993 alustas haridusteed 8 õpilast, klassijuhatajaks oli neil õpetaja Anneli Laansalu. Kool tegutses Soo kooli filiaalina Puiga lasteaiaga ühes majas. Peagi jäid ruumid kooliõpilastele ja lasteaialastele kitsaks.

1993. a tuli esimesse klassi 12 õpilast ja klassijuhatajaks oli õpetaja Kersti Kattai. Kool jätkas Puiga Lasteaed-Algkooli nime all. Alates sellest õppeaastast toimus õppetöö kahes vahetuses: hommikul ja õhtul.

1994/95 õppeaastal liideti I ja III klass. Klassijuhatajana jätkas õpetaja A. Laansalu.

Lasteaia ruumid jäid koolile järjest kitsamaks. Taheti teha juurdeehitus või ehitada lasteaiale peale teine korrus, kuid leiti et maja vundament on selleks liiga nõrk.

Tol ajal oli Võru vallavolikogu esimees Heino Kuusik ja ta võitles selle eest, et Puigal oleks kindlasti kool. Lõpuks leiti lahendus – tühjana seisnud endine ühismajandi kontorihoone remonditi ja anti kooli käsutusse.
1. septembril 1995. a avati pidulikultlink opens on new page uus kool – Puiga Algkool.

Lasteaia majaga jäeti  hüvasti ja  liiguti rongkäiguna koolimaja juurde, kus pidulikult lõigati läbi lint. Avati kooli nimesilt.  Meeleolu loomiseks mängis orkester ja laulis Kolepi segakoor.

Puiga Algkooli juhatajaks sai Anneli Laansalu. Majandusjuhataja oli Arno Tolga. Sel ajal ei olnud veel koolil oma sööklat. Söömas käidi lasteaias. Kooli avamisel osalesid ka Võru vallavanem Helgi Riigov ja vallavolikogu esimees Heino Kuusik. Tema sooviks oli mõne aasta pärast avada Puigal juba põhikool. Kooli valmimisele aitasid kaasa OÜ Ehitaja, AS Kurmik ja OÜ Torel. Aktus lõppes tammepuukese istutamisega. Kooliteed alustas 55 õpilast.

1998.a. muudeti algkool põhikooliks. Laste pealekasv oli tol ajal suur. Kooli direktoriks sai Astrid Org.
1998. a valmis kooli esimene juurdeehitus. 1999. a kevadel rajati kooli park. Pargi-idee algataja oli kooli direktor Astrid Org. Nõu ja jõuga olid abiks kooli aednik Helgi Moisto ja Räpina aianduskool. Puude istutamisel ja pargi rajamisel olid abiks ka õpetajad, õpilased, lapsevanemad ning külaelanikud. Puid istutasid ka tollane vallavanem Ülo Tulik ja volikogu esimees Heino Kuusik. Kooli traditsiooniks ongi saanud, et 1. septembril istutab esimene klass parki oma puu.
 

1999. a suvel kohandati kooli saal ümber võimlaks, kohaks, kus sai ka palli mängida. Loodi ka Puiga ajaloo esimene korvpallimeeskond. Esimene treener oli Sulev Kraam. 2000. a ehitati koolimaja juurde korralik  korvpalliplats.

2001. a lõpetas põhikool esimene lend 12 õpilasega. Klassijuhataja oli Helgi Moisto.

2002. a sai kooli uueks direktoriks Mart Märdin ja majandusjuhatajaks Andi Kronberg.

17. novembril 2003. a valmis Puiga Põhikooli teine juurdeehitus. Puiga kool oli esimene 21. sajandi kooli programmis ehitatud koolimaja. Riik toetas juurdeehitust 1,3 miljoni krooniga, Võru vald 2 miljoni krooniga. Kool sai tänu juurdeehitusele suurema söögisaali, garderoobid, muusikaklassi ning eesti keele ja loodusainete kabineti. Koolimaja juurdeehituse ehitas OÜ Selista Ehitus. Lindi läbilõikamisel osalesid haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, maavanem Mait Klaassen ja volikogu esimees Priit Süüden.

Kahel suvel, 2003. ja 2004. a, toimus Puiga Põhikoolis töö- ja puhkelaager. Laagri koordinaator oli õpetaja Kersti Kattai.

15. augustil 2004. a tunnistati Puiga Põhikool võitjaks Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud konkursil “Kaunim kodu 2004”. Presidendi vastuvõtul käisid direktor Mart Märdin, majandusjuhataja Andi Kronberg ja aednik Katrin Kenk.

18. mail 2005. a avati kooli keldrikorrusel 7 trenažööriga jõusaal.

2005. a valmis õpetaja Avo Aia eestvedamisel metalliklass.

Kool sai  III juurdeehituse 2008. a oktoobris. Valmis sai uus täismõõtmetega spordihoone, treeneriruum, riietusruumid koos saunadega ja jõusaal. Valmis ka uus nõuetekohane arvutiklass, inglise keele klass ja logopeedi ruum.

 

Õpilaste arv on Puiga Põhikoolis kasvanud aastate jooksul 55-lt (sept.1995) kuni 186-ni  (sept.2017), olles üks väheseid kasvava õpilaste arvuga maakoole Võrumaal.

Direktorid:

1995 – 1998 Anneli Laansalu

1998 – 2002 Astrid Org

2002 - 2017 Mart Märdin

2018 - ... Siiri Plangi

Õppealajuhatajad:

1999 – 2000 Mart Õunpuu

2001 – 2011 Maia Popman

2011 - 2018 Siiri Plangi

2018 - ... Keiu Mäeots

Lennud:

1. lend – klassijuhataja Helgi Moisto 2001 (12 õpilast)

2. lend – klassijuhataja Ülle Lepp 2002 (7 õpilast)

3. lend – klassijuhataja Maia Popman 2003 (14 õpilast)

4. lend – klassijuhataja Maire Kobin 2004 (16 õpilast)

5. lend – klassijuhataja Tõnis Anton 2005 (17 õpilast)

6. lend – klassijuhataja Aimi Lessel 2006 (21 õpilast)

7. lend – klassijuhataja Helve Ruul 2007 (18 õpilast)

8. lend – klassijuhataja Meelis Reinberg 2008 (17 õpilast)

9. lend – klassijuhataja Maia Popman 2009 (13 õpilast)

10. lend – klassijuhataja Aimi Lessel 2010 (13 õpilast)

11. lend – klassijuhataja Tõnis Anton 2011 (16 õpilast)

12. lend – klassijuhataja Helve Ruul 2012 (12 õpilast)

13. lend – klassijuhataja Keiu Mäeots 2013 (24 õpilast)

14. lend – klassijuhataja Meelis Reinberg 2014 (19 õpilast)

15. lend – klassijuhataja Aimi Lessel 2015 (21 õpilast)

16. lend – klassijuhataja Katrin Koort 2016 (11 õpilast)

17. lend – klassijuhataja Helve Ruul 2017(13 õpilast)

18. lend – klassijuhataja Keiu Mäeots 2018 (17 õpilast)

19. lend – klassijuhataja Meelis Reinberg 2019 (16 õpilast) 

20. lend – klassijuhataja Diana Kibal 2020 (20 õpilast)

21. lend - klassijuhataja 2021 (15 õpilast)

22. lend – klassijuhataja 2022 Anne Reiljan (20 õpilast)

Loe ka Puiga ajalugulink opens on new page.

Puiga Põhikooli töötajate ühispildid 1998 - ...

Lendude pildid 2001-2022link opens on new page

Avaldatud 19.07.2018. Viimati muudetud 28.12.2022.