Valikained

Valikainete ja süvaõppe tundide mahud määratakse kindlaks iga õppeaasta alguseks arvestades õpilaste ja nende vanemate soove ning vajalike ressursside olemasolu.
 

Avaldatud 17.07.2018. Viimati muudetud 20.09.2018.