Huvitegevuse kava

Eesmärgid:

  • Pakkuda võimalusi loominguliseks, kultuuriliseks ja  sportlikuks  tegevuseks.
  • Anda noortele võimalusi tunda rõõmu kordaminekutest, julgustada ja nautida tegevusi.
  • Kujundada lastes ja noortes elutervet hoiakut, sisendada kaasaegses ühiskonnas toimetulekuks vajalikke väärtushinnanguid.
  • Õpetada käitumiskultuuri ja  arendada sotsiaalseid oskusi
  • Anda võimalus oma ideede rakendamiseks, teostamiseks
  • Sisendada kaasaegses ühiskonnas toimetulekuks vajalikke väärtushinnanguid
  • Kujundada oma kooli tunnet

Huvitegevuse töökava 2023-2024link opens on new pageHuvitegevuse töökava 2023-2024">

Avaldatud 05.09.2022. Viimati muudetud 12.09.2023.