Huviringid

Puiga Põhikoolis   algab  ringide töö septembrist. Esimesel nädalal valivad lapsed endale sobiva ringi. Hea tava on, et valitud ringi tööst võtab laps osa õppeaasta lõpuni. Ringides osalemise tasu ei ole.
Kui ringitöös on vaja täiendavaid vahendeid, siis palub ringijuht materjalide ostmiseks raha.


2023-2024. õppeaastal tegutsevad järgmised ringid:

1.  Ansamblid ja solistid –1. -4.klass   Kaari Kattai 

2.  Ansambel ja  solistid 5.-9.kl- Kersti Kamberg

3.  Mudilaskoor – 1.-5.klass –  Kaari Kattai

4. Võimlemis- ja tantsutreening – 3.-5. klass   Eve Kirs

5. Võimlemisring – 1.-2. klass   Eve Kirs

6.  Sportmängud – 1.-5.kl  Meelis Reinberg

7.  Sportmängud– 6.-9.kl Meelis Reinberg

8. Korvpall  - 4.- 9.kl  Meelis Reinberg

9. Naharing – 3.-9.klass  Maire Noormaa

10. Saviring – 1.-5.klass   Maire Noormaa

11. Keraamikaring – 6.-9.kl Maire Noormaa

12. Tehnikaring – 2.-9.klass Avo Aia

13. Noorkotkad ja Kodutütred – 2.-8.kl Merike Niitmets

14. Unicorn Squad Puiga rühm - 3.-5.kl   (ainult tüdrukud) Annika Laane

15. Mini-Minifirma-  7.-9.kl   Annika Laane

16. Näitering - 5.klass Merike Lipp


Ringides osalemine annab lastele esinemiskogemuse, julguse,
eneseteostuse, eneseületamise võimaluse, teistega  arvestamise oskuse,
rühmas töötamise kogemuse, kohusetunde ja loomisrõõmu. Laps kogub
positiivseid emotsioone ja vaba  aeg on nutikalt ning aktiivselt
sisustatud.

Rõõmukilkeid igasse ringi!


Ringide tunniplaan  2023/2024link opens on new page

Ringide tutvustus link opens on new page

Aeroobika-võimlemine tutvustus 

Avaldatud 23.09.2019. Viimati muudetud 24.09.2023.