Tehnoloogiakursus EWERSis

Loomise kuupäev 11.04.2024

Täna lõpetasid Puiga põhikooli 9. klassi õpilased Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses EWERS oma 35-tunnise tehnoloogiakursuse.  See on üks osa kooli karjääriõppe  sihiseadest, et lapsi ette valmistada sujuvaks üleminekuks järgmisele haridusastmele. Karjääriõpe on teoreetiline ja praktiline õpe, milles õpilane arendab teadlikkust iseendast ja oma võimalustest, omandades teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest. Esimene samm võimaluste leidmiste suunas on eneseteadlikkus. See tähendab enda tundmaõppimist, oma tugevuste ja nõrkuste väljaselgitamist ning oma huvi- ja väärtushinnangute mõistmist. Kui õpilane teab, milles ta hea on ja mis talle meeldib, on tal lihtsam planeerida õpiteed, mis tema oskusi ja huvisid arvestavad. 

Täname EWERSi juhtkonda ja õpetajaid, kes toetasid meie noorukeid sel õpiteel.

Pildid: https://photos.app.goo.gl/nYoab8KxNyNNW93F8

Viimati muudetud 11.04.2024.