Euroopa Parlamendi külastus

Loomise kuupäev 13.12.2023

Puhja, Vastseliina, Rõngu ja Puiga kooli õpetajate aktiiv ning juhtkonna liikmed külastasid 10.-12. detsembril 2023.a Euroopa Parlamenti Strasbourg´is. Külastuse eesmärgiks oli süvendada osalejate teadmisi Euroopa Parlamendi arengust, demokraatia edendamisest, avalikkuse kaasamisest otsustusprotsessi ning inimõiguste edendamisest. Õpetajate esindus leidis, et parlamendi külastus pole mitte ainult väljasõit, vaid  ka kogemus, mis aitab rikastada koolikeskkonda, et tuua Euroopa poliitika noortele lähemale. 

Külastust toetas Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektoraadi külastuste ja seminaride osakond

Viimati muudetud 14.12.2023.