28.10 käisid Puiga Nk ja Kt õppekäigul Sarve talus