Koolielu

Huviringid

Puiga Põhikoolis   algab  ringide töö septembrist. Esimesel nädalal valivad lapsed endale sobiva ringi. Hea tava on, et valitud ringi tööst võtab laps osa õppeaasta lõpuni. Ringides osalemise tasu ei ole. Kui ringitöös on vaja täiendavaid vahendeid, siis palub ringijuht materjalide ostmiseks raha.

Õppeaastal 2018-2019 alustavad tööd järgmised ringid:

1. Ansamblid ja solistid –3. klass ja 5.-9.klass – Kersti Kamberg

2. Mudilaskoor – 1.-4.klass –  Kersti Kamberg

3. Pilliring – 3.klass – Kersti Kamberg

4. Võimlemis- ja tantsutreening – 4.-.6. klass – Eve Kirs

5. Aeroobika- ja tantsutreening – 7.-9. klass – Eve Kirs

6. Tantsuline liikumine – 1.-3. klass – Eve Kirs

7. Edasijõudnute korvpall – Meelis Reinberg

8. Tüdrukute korvpall – Meelis Reinberg

9. Algajate korvpall – Meelis Reinberg

10. Vabaaja spordiring – Meelis Reinberg

11. Naharing – 4.-9.klass – Maire Noormaa

12. Saviring – 1.-5.klass – Maire Noormaa

13. Pillimäng – 4.-6.klass – Tiina Rõigas

14. Solistid – 1.kl 2. ja 4.-6.klass – Tiina Rõigas

15. Rahvatants – 2.-3.klass – Silja Oss

16. Line-tants  – 2.-6.klass – Silja Oss

17. Rahvatants/laulumäng – 1.klass – Silja Oss

18. Näitering – 6.-9.klass – Merike Lipp

19. Tehnikaring – 2.-9.klass – Avo Aia

20. Robootika – 2.-9.klass Siiri Plangi

21. Noorkotkad ja Kodutütred – 3.-7.klass Merike Niitmets

22. Arvuti- nutikas   sõber! – 3.-6.klass Helve Ruul

Kevadel saab vaadata valminud töödest näitust.

Ringides osalemine annab lastele esinemiskogemuse, julguse, eneseteostuse, eneseületamise võimaluse, teistega  arvestamise oskuse, rühmas töötamise kogemuse, kohustetunde ja loomisrõõmu. Laps kogub positiivseid emotsioone ja vaba  aeg on nutikalt ning aktiivselt sisustatud.

Rõõmukilkeid igasse ringi!

 

Ringide tunniplaan 2018/2019 (pdf)

Ringide tutvustus (pdf)

Aeroobika-võimlemine tutvustus (pdf)