Lõpueksamiteks valmistumiseks pakub riik tasuta e-kursuseid

Loomise kuupäev 07.02.2023

Koolilõpetajad saavad end registreerida Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli korraldavatele tasuta e-kursustele, mis on mõeldud lisatoena koolides läbiviidavale õppetööle. 

Mõistagi osalevad kursustel selgete eesmärkidega õpilased, kel on olemas arengueeldus valmisolek pisut pingutada. Kursused kinnistavad seniseid teadmisi, kordavad üle olulisemad teemad ning kindlasti õpivad noored ka midagi uut. Pakutavate kursustega tahetakse anda ühelt poolt lisateadmisi, aga teisalt kindlustunnet oma soovitud kooli ja erialale pääsemiseks. Just kindlusest võib ka tublidel õpilastel puudus olla. 

Sel aastal on kursuste valik eelmiste aastatega võrreldes pisut erinev. Sarnaselt abiturientidega saavad ka põhikoolilõpetajad osaleda eesti keele kursustel, mis algavad juba 15. veebruaril. Lisaks on põhikoolilõpetajatel võimalus oma teadmisi üle korrata matemaatikas, füüsikas, keemias ja bioloogias ning osaleda eesti keel teise keelena kursusel.

Täpsema info kursuste toimumisaegade ja registreerumise kohta leiab: https://harno.ee/ulikoolide-opitugilink opens on new page

Viimati muudetud 07.02.2023.