Töötajad

Aia Avo Õpetaja – tehnoloogia avoaia@hot.ee
Hinn Tiit Majahoidja
Kamberg Kersti Õpetaja – muusika kambergkersti@gmail.com
Keskrand Triinu Söökla juhataja; kokk triinukeskrand@gmail.com
Koort Katrin 5. kl klassijuhataja; Sotsiaalpedagoog katrin.koort.001@gmail.com
Laane Annika 3. kl. klassijuhataja; õpetaja – inglise keel annika.laane@gmail.com
Lepa Ave Kokk ave35@hot.ee
Lessel Aimi Õpetaja – eesti keel ja kirjandus aimilessel5@gmail.com
Lipp Merike 4. kl. klassijuhataja; huvijuht; õpetaja – algõpetus, inimeseõpetus merike.lipp@gmail.com
Mee Anneli klassiõpetaja
Murde Kaja haldustöötaja kajamurde@hot.ee
Mäeots Keiu õppealajuhataja; 7. kl. klassijuhataja; õpetaja – ajalugu keiumaeots@gmail.com
Mägi Aire haldustöötaja airemagi@puigapk.com
Niitmets Merike Ringijuht – Noorkotkad ja kodutütred merike.niitmets@gmail.com
Noormaa Maire Raamatukogu direktor; ringijuht maire.noor@mail.ee
Orion Anneli 2. kl. klassijuhataja; õpetaja – algõpetus, eesti keel ja kirjandus anneliorion6@gmail.com
Oss Silja 1. kl. klassijuhataja; õpetaja – algõpetus, käsitöö siljaoss@gmail.com
Palm Marget haldustöötaja marget.palm@mail.ee
Perk Aire Õpetaja – kunstiõpetus aireperk63@gmail.com
Kibal Diana 8. kl. klassijuhataja; õpetaja – vene keel petrikovadiana08@gmail.com
Pihel Gerli Õpetaja – inglise keel gerlipihel@gmail.com
Plangi Siiri Direktor siiriplangi@gmail.com
Raudnõmm Ülle Sekretär; andmekaitsespetsialist ylle.raudn@gmail.com
Reiljan Anne 6. kl. klassijuhataja; õpetaja – matemaatika anne.reiljan@gmail.com
Reiman Silvi haldustöötaja silvireiman63@gmail.com
Reinberg Meelis 9. kl. klassijuhataja; õpetaja – kehaline kasvatus meelis.reinberg@gmail.com
Ruul Helve Õpetaja – loodusained helve57@gmail.com
Rõigas Tiina Õpetaja – muusika tiina.roigas@gmail.com
Rööbing Urmas Infojuht urmasr@gmail.com
Saarniit Helmot Majandusjuhataja helmotsaarniit@gmail.com
Taaber Maret haldustöötaja
Tolga Malle Logopeed; haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase õppe koordineerija tolgamalle@gmail.com
Toom Veronika Õpetaja – kunst ja käsitöö; pikapäevarühm veronika.toom@gmail.com
Tšugurov Tiina Abiõpetaja tiinaant@gmail.com
Vahtra Kaija Õpetaja – kehaline kasvatus kaija.vahtra@gmail.com
Veske Ruth Õpetaja – pikapäevarühm ruthveske45@gmail.com
Kirs Eve Ringijuht eve.kirs@voru.ee