Töötajad

Aia Avo Õpetaja – tööõpetus
Kamberg Kersti Õpetaja – muusika kambergkersti@gmail.com
Kenk Katrin Puiga Spordihoone juhataja; aednik katrinkenk@hot.ee
Keskrand Triinu Söökla juhataja; kokk triinukeskrand@gmail.com
Koort Katrin Sotsiaalpedagoog katrin.koort.001@gmail.com
Laane Annika 2. kl. klassijuhataja; õpetaja – inglise keel 3.-4. kl annika.laane@gmail.com
Lepa Ave Kokk ave35@hot.ee
Lessel Aimi Õpetaja – eesti keel aimilessel5@gmail.com
Lipp Merike 3. kl. klassijuhataja; huvijuht; õpetaja – algõpetus, inimeseõpetus merike.lipp@gmail.com
Murde Kaja Koristaja kajamurde@hot.ee
Mäeots Keiu 9. kl. klassijuhataja; õpetaja – ajalugu, ühiskonnaõpetus, käsitöö keiumaeots@gmail.com
Mägi Aire Koristaja airemagi@puigapk.com
Niitmets Merike Ringijuht – Noorkotkad ja kodutütred merike.niitmets@gmail.com
Noormaa Maire Raamatukogutöötaja; ringijuht maire.noor@mail.ee
Orion Anneli 1. kl. klassijuhataja; õpetaja – algõpetus, eesti keel anneliorion6@gmail.com
Oss Silja 4. kl. klassijuhataja; õpetaja – algõpetus, matemaatika siljaoss@gmail.com
Palm Marget Koristaja marget.palm@mail.ee
Perk Aire Õpetaja – kunst aireperk63@gmail.com
Petrikova Diana 7. kl. klassijuhataja; õpetaja – vene keel petrikovadiana08@gmail.com
Pihel Gerli Õpetaja – inglise keel gerlipihel@gmail.com
Plangi Siiri 6. kl. klassijuhataja, direktor siiriplangi@gmail.com
Raudnõmm Ülle Sekretär; kooliraamatukogu töötaja; andmekaitsespetsialist ylle.raudn@gmail.com
Reiljan Anne 5. kl. klassijuhataja; õpetaja – matemaatika anne.reiljan@gmail.com
Reiman Silvi Koristaja silvireiman63@gmail.com
Reinberg Meelis 8. kl. klassijuhataja; õpetaja – kehaline kasvatus meelis.reinberg@gmail.com
Ruul Helve Õpetaja – geograafia, loodusõpetus, bioloogia, keemia, füüsika helve57@gmail.com
Rõigas Tiina Õpetaja – muusika tiina.roigas@gmail.com
Rööbing Urmas Infojuht urmasr@gmail.com
Saarepuu Hille Õpetaja – kehaline kasvatus saarepuu.hille@gmail.com
Saarniit Helmot Majandusjuhataja helmotsaarniit@gmail.com
Taaber Maret Puiga Spordihoone administraator; koristaja
Tolga Malle Logopeed; haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase õppe koordineerija tolgamalle@gmail.com
Toom Veronika Õpetaja – kunst ja käsitöö 1.3.kl; pikapäevarühm veronika.toom@gmail.com
Tšugurov Tiina Abiõpetaja tiinaant@gmail.com
Veske Ruth Õpetaja – pikapäevarühm ruthveske45@gmail.com
Kirs Eve Ringijuht
Sild Sarmite Ringijuht