Õpilaste tunnustamine

Esmaspäeval, 23.02 toimus Eesti Vabariigi 91. aastapäevale pühendatud aktus.
I poolaasta tulemuste põhjal said kiituskirjad järgmised õpilased:

“Väga hea õppimise eest” (hinded kõikides ainetes “5” ning käitumine “eeskujulik” või “hea”)

1.klass
Ahman, Eneli
Eggert, Joosep
Liiskmann, Roomet
Täheväli, Cärol
Varik, Kaia-Marii
Vahtra, Gregor-Artur

2.klass
Leies, Triin
Pähn, Janari
Smit, Rachel

3.klass
Eksin, Alissa
Hingus, Angeelika
Kattai, Kaari

4.klass
Pähn, Lauri
Tammemägi, Birgitta

5.klass
Mõttus, Mari-Liis

6.klass
Varik, Inge

“Hea õppimise eest” (hinded kõikides õppeainetes “4” ja “5” ning käitumine “eeskujulik” või “hea”)

1.klass
Aasmäe, Patric
Erik, Andre
Fluss, Annela
Karnõšov, Elena
Kirimova, Viktoria
Mürk, Saskia
Nõlvik, Hannes
Parv, Markus
Rõigas, Clay-Kenner
Siim, Jürgen
Sikk, Melvin
Sohard, Sander
Vene, Rico-Andreas
Lett, Kadi

2.klass
Alla, Rager
Kalda, Kert
Kandelin, Jaanus
Lett, Joosep
Saago, Elen
Vaiksoo, Eveliis
Annabel, Voitka

3.klass
Aia, Joosep
Aste, Hardo
Erik, Sandra
Kolpakov, Klaus-Mark
Konstabel, Gerli
Mikson, Mailis
Sulg, Annabel

4.klass
Koppel, Siim
Liiva, Kristjan
Ojala, Andre
Parv, Meriliis
Pihu, Merelle
Vaiksoo, Marleen
Varik, Urve

5.klass
Ilves, Sandra
Jahisoo, Pille
Linnas, Avelin
Mürk, Keit
Raudvassar, Kerrit
Sarik, Eliise
Taaber, Gäty
Vahtra, Mona

6.klass
Hinn, Laura
Murde, Merili

7.klass
Eskla, Kristjan
Kallas, Kristel
Kuningas, Carmen
Leies, Susanna
Sikk, Keili

8.klass
Aia, Manni
Teidla, Gertu

9.klass
Aia, Minni
Kaasik, Stever
Karlson, Liis
Keskrand, Hans

Nädal 16. – 20. veebruar Puiga Põhikoolis

TEISIPÄEV, 17. veebruar
*Kooli noorkotkad ja kodutütred koos rühmajuht Keiu Mäeotsaga käisid Veemäel kelgutamas.
*Õp. Siiri Plangi ja Merike Lipp osalesid Digitiigri IV mooduli koolituspäeval.
* Toimus pildistamine

KOLMAPÄEV, 18. veebruar
*Logopeed Malle Tolga osales maakonna tugipedagoogide ainesektsiooni poolt korraldatud õppepäeval Põlva “Lepatriinu” lasteaias.
*Õp. Helve Ruul osales Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt korraldatud koolitusel “Riigieksamite ja põhikooli bioloogia lõpueksamite vead”.
* Toimus tulevase 1. klassi laste ja vanemate kokkusaamine. Direktor tutvustas lapsevanematele kooli tööd.

NELJAPÄEV, 19. veebruar
* Spordihoones toimus maakonna koolinoorte teatevõistluse “Tähelepanu, start!” III etapp.
Meie kooli 2. – 5. klassi võistkond õp- Meelis Reinbergi juhendamisel saavutas väiksemate põhikoolide arvestuses III koha.

Võistkonnas olid:

Sandra Sillaste 2. klass
Rachel Smit 2. klass
Annabel Voitka 2. klass
Janari Pähn 2. klass
Kert Kalda 2. klass
Johannes Liimets 2. klass
Klaus-Mark Kolpakov 3. klass
Janar Oja 3. klass
Hardo Aste 3. klass
Angeelika Hingus 3. klass
Sandra Erik 3. klass
Kaari Kattai 3. klass
Kristjan liiva 4. klass
Lauri Pähn 4. klass
Andre Ojala 4. klass
Marleen Vaiksoo 4. klass
Merilin Koppel 4. klass
Merelle Pihu 4. klass
Sven Erik 5. klass
Cris-Patric Peterson 5. klass
Kristian Orro 5. klass
Sandra Ilves 5. klass
Johanna Hiielaan 5. klass
Mari-Liis Mõttus 5. klass

REEDE, 20. veebruar
*6. klass koos klassijuhatajaga käis Veemäel kelgutamas.

EELTEATED
* Esmaspäeval, 23.veebruaril on lühendatud koolipäev, toimub 3 õppetundi.
4. tunni ajal kooli saalis Eesti Vabariigi 91. aastapäeva kontsert- aktus, antakse kiituskirjad. Pikapäevarühma ei toimu, õpilaste buss väljub I ringile kell 12.10 ja II ringile 12.35.
* Teisipäeval, 24.veebruaril toimub Võru kalmistul Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures kell 11 mälestustseremoonia. Oodatud on ka õpilased, võib tulla koos peredega.

Kooli ajalugu

Puigal hakati haridust andma aastal 1991, kui siin alustas tööd Võrusoo Põhikooli filiaal. Esimesse klassi läks toona 19 õpilast ja nende klassijuhatajaks sai õpetaja Ruth Veske. I klass võeti vastu Võrusoo Põhikoolis, kuid esimene tund toimus Puigal. Kevadel lahkus neli õpilast linnakooli.

Järgmisel õppeaastal 1992/1993 alustas haridusteed 8 õpilast, klassijuhatajaks oli neil õpetaja Anneli Laansalu. Kool tegutses Soo kooli filiaalina Puiga lasteaiaga ühes majas. Peagi jäid ruumid kooliõpilastele ja lasteaialastele kitsaks.

1993. a tuli esimesse klassi 12 õpilast ja klassijuhatajaks oli õpetaja Kersti Kattai. Kool jätkas Puiga Lasteaed-Algkooli nime all. Alates sellest õppeaastast toimus õppetöö kahes vahetuses: hommikul ja õhtul.

1994/95 õppeaastal liideti I ja III klass. Klassijuhatajana jätkas õpetaja A. Laansalu.

Lasteaia ruumid jäid koolile järjest kitsamaks. Taheti teha juurdeehitus või ehitada lasteaiale peale teine korrus, kuid leiti et maja vundament on selleks liiga nõrk.

Tol ajal oli Võru vallavolikogu esimees Heino Kuusik ja ta võitles selle eest, et Puigal oleks kindlasti kool. Lõpuks leiti lahendus – tühjana seisnud endine ühismajandi kontorihoone remonditi ja anti kooli käsutusse.

1. septembril 1995. a avati pidulikult uus kool – Puiga Algkool.

Lasteaia majaga jäeti  hüvasti ja  liiguti rongkäiguna koolimaja juurde, kus pidulikult lõigati läbi lint. Avati kooli nimesilt.  Meeleolu loomiseks mängis orkester ja laulis Kolepi segakoor.

Puiga Algkooli juhatajaks sai Anneli Laansalu. Majandusjuhataja oli Arno Tolga. Sel ajal ei olnud veel koolil oma sööklat. Söömas käidi lasteaias. Kooli avamisel osalesid ka Võru vallavanem Helgi Riigov ja vallavolikogu esimees Heino Kuusik. Tema sooviks oli mõne aasta pärast avada Puigal juba põhikool. Kooli valmimisele aitasid kaasa OÜ Ehitaja, AS Kurmik ja OÜ Torel. Aktus lõppes tammepuukese istutamisega. Kooliteed alustas 55 õpilast.

1998.a. muudeti algkool põhikooliks. Laste pealekasv oli tol ajal suur. Kooli direktoriks sai Astrid Org.

1998. a valmis kooli esimene juurdeehitus. 1999. a kevadel rajati kooli park. Pargi-idee algataja oli kooli direktor Astrid Org. Nõu ja jõuga olid abiks kooli aednik Helgi Moisto ja Räpina aianduskool. Puude istutamisel ja pargi rajamisel olid abiks ka õpetajad, õpilased, lapsevanemad ning külaelanikud. Puid istutasid ka tollane vallavanem Ülo Tulik ja volikogu esimees Heino Kuusik. Kooli traditsiooniks ongi saanud, et 1. septembril istutab esimene klass parki oma puu.

1999. a suvel kohandati kooli saal ümber võimlaks, kohaks, kus sai ka palli mängida. Loodi ka Puiga ajaloo esimene korvpallimeeskond. Esimene treener oli Sulev Kraam. 2000. a ehitati koolimaja juurde korralik  korvpalliplats.

2001. a lõpetas põhikool esimene lend 12 õpilasega. Klassijuhataja oli Helgi Moisto.

2002. a sai kooli uueks direktoriks Mart Märdin ja majandusjuhatajaks Andi Kronberg.

17. novembril 2003. a valmis Puiga Põhikooli teine juurdeehitus. Puiga kool oli esimene 21. sajandi kooli programmis ehitatud koolimaja. Riik toetas juurdeehitust 1,3 miljoni krooniga, Võru vald 2 miljoni krooniga. Kool sai tänu juurdeehitusele suurema söögisaali, garderoobid, muusikaklassi ning eesti keele ja loodusainete kabineti. Koolimaja juurdeehituse ehitas OÜ Selista Ehitus. Lindi läbilõikamisel osalesid haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, maavanem Mait Klaassen ja volikogu esimees Priit Süüden.

Kahel suvel, 2003. ja 2004. a, toimus Puiga Põhikoolis töö- ja puhkelaager. Laagri koordinaator oli õpetaja Kersti Kattai.

15. augustil 2004. a tunnistati Puiga Põhikool võitjaks Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud konkursil “Kaunim kodu 2004”. Presidendi vastuvõtul käisid direktor Mart Märdin, majandusjuhataja Andi Kronberg ja aednik Katrin Kenk.

18. mail 2005. a avati kooli keldrikorrusel 7 trenažööriga jõusaal.

2005. a valmis õpetaja Avo Aia eestvedamisel metalliklass.

Kool sai  III juurdeehituse 2008. a oktoobris. Valmis sai uus täismõõtmetega spordihoone, treeneriruum, riietusruumid koos saunadega ja jõusaal. Valmis ka uus nõuetekohane arvutiklass, inglise keele klass ja logopeedi ruum.

Õpilaste arv on Puiga Põhikoolis kasvanud aastate jooksul 55-lt (sept.1995) kuni 186-ni  (sept.2017), olles üks väheseid kasvava õpilaste arvuga maakoole Võrumaal.

Direktorid:

1995 – 1998 Anneli Laansalu

1998 – 2002 Astrid Org

Alates 2002 Mart Märdin

Õppealajuhatajad:

1999 – 2000 Mart Õunpuu

2001 – 2011 Maia Popman

Alates 2011.a. augustist Siiri Plangi

Lennud:

1. lend – klassijuhataja Helgi Moisto 2001 (12 õpilast)

2. lend – klassijuhataja Ülle Lepp 2002 (7 õpilast)

3. lend – klassijuhataja Maia Popman 2003 (14 õpilast)

4. lend – klassijuhataja Maire Kobin 2004 (16 õpilast)

5. lend – klassijuhataja Tõnis Anton 2005 (17 õpilast)

6. lend – klassijuhataja Aimi Lessel 2006 (21 õpilast)

7. lend – klassijuhataja Helve Ruul 2007 (18 õpilast)

8. lend – klassijuhataja Meelis Reinberg 2008 (17 õpilast)

9. lend – klassijuhataja Maia Popman 2009 (13 õpilast)

10. lend – klassijuhataja Aimi Lessel 2010 (13 õpilast)

11. lend – klassijuhataja Tõnis Anton 2011 (16 õpilast)

12. lend – klassijuhataja Helve Ruul 2012 (12 õpilast)

13. lend – klassijuhataja Keiu Mäeots 2013 (24 õpilast)

14. lend – klassijuhataja Meelis Reinberg 2014 (19 õpilast)

15. lend – klassijuhataja Aimi Lessel 2015 (21 õpilast)

16. lend – klassijuhataja Katrin Koort 2016 (11 õpilast)

17. lend – klassijuhataja Helve Ruul (13 õpilast)

Loe ka Puiga ajalugu.

Aadress ja telefonid

Kooli aadress: Järve 7, Puiga küla, Võru vald, Võrumaa 65502

Asukoht kaardil

e-post: puigakool@gmail.com

arve: EE9310 1040 2007 075 008 (Võru Vallavalitsus)

reg. nr. 750 21 362

 

1) Riiklikku haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Munga 18, Tartu, 50088; e-post: hm@hm.ee; tel 735 0222.

2) Riiklikku järelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet.

Kontakt: Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esindus Lembitu 2a, Võru,65608; e-post: louna@terviseamet.ee; tel 782 1138.

Telefonid Puiga Põhikoolis:

direktor: 78 280 88
õppealajuhataja: 78 280 82
sekretär: 78 280 80
kantselei (mobiil): 53 43 43 83
majandusjuhataja: 78 280 86

53 439 202

huvijuht

sotsiaalpedagoog

78 280 85

588 370 70

78 280 89

õpetajate tuba: 78 280 81
söökla: 78 280 84
raamatukogu: 78 280 83
rahvamaja:

spordihoone

78 280 87

53 448 945

 

 

Kooli tutvustus

Puiga Põhikool asub Võru maakonnas, Võru vallas, Puiga külas. Kool alustas 1991. aastal Võrusoo kooli filiaalina Puiga lasteaia majas. 1995. aastal kolis kool oma praegusesse hoonesse, mis sel ajal oli ilma juurdeehitusteta ja palju väiksem. Koolimaja kõrval  on meil väga ilus ja korrashoitud park, kuhu õpilased on ise puid istutanud.

Koolile on tehtud kolm juurdeehitust. Viimasega neist sai kool 2008. aasta sügisel täismõõtmetega spordihalli, 24-kohalise arvutiklassi ja jõusaali. 2015. aasta sügisel täitus Puiga Põhikoolil 20 aastat iseseisva koolina. Õpilaste arv kasvas  180-ni, millega oleme Võrumaa suurim maapõhikool.

Koolis tegutseb kolm pikapäeva rühma. Pärast tundide lõppu on õpilastel võimalus käia umbes 20 huviringis. On võimalik õppida savist, nahast ja teistest materjalidest esemete, kaunistuste ja kujukeste valmistamist, mängida korvpalli ja tegeleda muude spordialadega. Õpilastel on võimalus õppida tantsima ja laulma. Meie majas on  rahvaraamatukogu, mis sisaldab  ka kooliraamatukogu ilukirjanduse kogu. Samas asub ka Puiga küla  avalik interneti punkt. Kooli katab tasuta wifi leviala.

Nädal 9. – 13. veebruar Puiga Põhikoolis

ESMASPÄEV, 09. veebruar
* Õp. Merike Lipp osales Võru I Põhikoolis toimunud inimeseõpetuse õpetajate õppepäeval.

TEISIPÄEV, 10. veebruar
* 6. – 9. Klassi õpilased käisid kultuurimajas “Kannel” vaatamas etendust “Võta vabalt”.
* Õp. Siiri Plangi ja õp. Merike Lipp osalesid Digitiigri koolituse III moodulil .

NELJAPÄEV, 12. veebruar
* Aabitsapeol kohtusid 1. klassi õpilased ja tulevase 1. klassi lapsed. Vaadati etendust aabitsategelastest, tutvuti kooliga ja söödi kringlit.
* Direktor Mart Märdin osales koolijuhtide aastakonverentsil Pärnus 12. – 13.02.2009

REEDE, 13. Veebruar
* Sõbrapäeva eel oli koolis avatud sõbrapäeva postkast ja toimus sussidemonstratsioon.
* Õp. Keiu Mäeots osales Tallinna Avatud Ülikoolis ajalooõpetajate täiendkoolituspäeval.
* Katrin Koort käis tutvumas Tartus Intellektika Haridusmessi väljapanekutega.

EELTEADE
* Teisipäeval, 17.02 toimub kell 9 – 11 pildistamine.
* Kolmapäeval, 18.02 kell 13 on kooli oodatud sügisel kooliastujad ja nende vanemad.
* Neljapäeval, 19.02 algusega kell 10 Spordihoones maakondlik õpilaste spordivõistlus “Tähelepanu, start!”

Paha Polly

Reedel, 13. veebruaril esines ETV hommikusaates Terevisioon noor ansambel nimega “Paha Polly”, kus kitarri mängib muusikaõpetaja Maire poeg Toomas.

Videot vaata siit