Töökuulutus

 

Puiga Põhikool võtab konkursi korras tööle:

 • õppealajuhataja (0,8 ametikohta)
 • eripedagoogi (1,0 ametikohta)

Tööle asumine 21.08.2018.a

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus kvalifikatsiooninõuetele
 • hea suhtlemis- ja koostöösokus
 • avatus uuendustele

Motiveeritud avaldus, CV, haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad saata meiliaadressile puigakool@gmail.com või tuua kooli kantseleisse hiljemalt 18.06.2018

 

Puiga Põhikool võtab konkursi korras tööle majahoidja (0,3 ametikohta).

Tööle asumine 1.09.2018.a

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • lojaalsus
 • kohusetunne
 • koostööoskus

 

Avaldus ja CV saata meiliaadressile puigakool@gmail.com või tuua kooli kantseleisse hiljemalt 18.06.2018.a

21. – 26. mai

Laupäev, 26. mai

 • 6. klassi õpilane  Jan Gregor Vene osales Põlva päevadel toimunud “Motoriseerimata sõidukite mäestlaskumisvõistlustel”. Juhendaja õp. Avo Aia.

Reede, 25. mai

 • Tantsuringi õpilased osalesid 25. – 27. mail Uma peo proovides ja peol.

 • Noorkotkastel ja kodutütardel oli vormi kandmise päev.

Neljapäev, 24. mai

 • Tublimad olid kutsutud Võru valla pidulikule vastuvõtule Võru Kandlesse.

 • Toimus 3. klassi eesti keele tasemetöö.

 • Osad 6. klassi õpilased osalesid KEAT programmi lõpuüritusel.

 • Noorkotkaste tunnustamisüritusele Sännasse olid kutsutud 2. klassi õpilane Richard Rodima ja 3. klassi õpilased Mihkel Mets ja Tony Urbanik. .

Kolmapäev, 23. mai

 • 9. klass käis õppekäigul Peri mahetalus Põlvamaal (KIK projekt).

Teisipäev, 22. mai

 • Toimus 6. klassi tasemetöö matemaatikas.

 • NK ja KT käisid õppematkal Taevaskojas.

 • Õpilased osalesid Võru Spordikeskuses toimunud maakonna koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel. Võistlustelt naasti heade tulemustega. Kristen Robin Mast  5. klassist: I koht    PC 300 m jooksus ja I koht PC kõrgushüppes. Markus Palm  7. klassist: I koht  PB 800 m jooksus ja II koht PB 1500 m jooksus. Karola Sepp  5. klassist: II koht TC 300 m jooksus ja III koht TC 600 m jooksus. Jasper Frey 8. klassist: II koht PB kaugushüppes. Lauri Padur 8. klassist: III koht PB kaugushüppes. Õnnitleme! Õpilasi juhendas õp. Meelis Reinberg.

 • Tugispetsialistid Tiina ja Eneli käisid vallas koosolekul .

14. – 18. mai

Reede, 18. mai

 • Logopeed  Malle Tolga osales Tartu Ülikooli poolt korraldatud koolituspäeval  “Pedagoogilise haridusega HEV laste õppe koordineerija pedagoogilis- psühholoogiliste nõustamisoskuste täiendamine” Tartus.

 • 4. – 5. rahvastepalli võistkonnad osalesid Võru Spordikeskuses toimunud 4. – 5. klassi õpilaste rahvastepalli meistrivõistlustel. Võistkond koosseisus: Kristen Robin Mast, Steven Leppoja, Jakob Kirs, Raimond Kaup, Kevin Noortoots – 5. klassist ja Daniel Varikov, Matthias Mõttus, Gregor Vumba – 4. klassist saavutasid III koha. Õnnitleme! Juhendaja õp. Meelis Reinberg.

 • Osad 8.  ja 9. klassi õpilased käisid Kubijal etiketikoolitusel.

Neljapäev, 17. mai

 • Toimus 6. klassi tasemetöö eesti keeles.

 • 4. klassi õpilased Emeri Visnapuu ja Stefan Bondartšuk osalesid preemiareisil Kihnu saarele.

Kolmapäev, 16. mai

 • Toimus 9. klassi matemaatika proovieksam.

Teisipäev, 15. mai

 • NK ja KT käisid Verijärve ääres õppematkal.

Esmaspäev, 14. mai

 • Kooli lastekoor käis Võrus “Uma pido “ peaproovis.

 • 8. klassi õpilased käisid õppekäigul Alam – Pedja looduskaitsealal (KIK projekt).

7. – 11. mai

Reede, 11. mai

 • Toimus 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine.

 • Kaitseväe poolt välja kuulutatud joonistusvõistlustel “Kaitsevägi õppustel”  saavutas 1. – 3. klassi õpilaste arvestuses II koha 3. klassi õpilane Richard Lang (juhendaja õpetaja Veronika Toom) ja 4. – 6. klassi õpilaste arvestuses Markus Strandmann 4. klassist II koha ( juhendaja õpetaja Aire Perk). Õnnitleme! Auhindade üleandmine toimus õppuste lõpurivistusel Paju lahingu mälestusmärgi juures 13. mail.

Neljapäev, 10. mai

 • 1. klassi õpilased käisid õppekäigul Meenikunno rabas (KIK -projekt “Sisalikuretk”).

Kolmapäev, 9. mai

 • Koolis toimus keeltepäev.

 • Osad õpilased osalesid Kubijal koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel.            9. klassi õpilane Tanel Parm saavutas I koha PB 100 m jooksus ja 4. klassi õpilane Daniel Varikov III koha PD 500 m jooksus. Õnnitleme!

 • Kooli saalis toimus emadepäevale pühendatud kontsert. Vaatamiseks oli üles pandud ka õpilastööde näitus.

Teisipäev, 8. mai

 • 5. klassi õpilased käisid õppekäigul Räpina Ainduskoolis (KIK- projekt “Muld ja taimed”).

 • Tantsuringi õpilased (3. – 4. klass) käisid õppekäigul Tartus.

Esmaspäev, 7. mai

 • 9. klassi õpilased kirjutasid proovieksamit eesti keeles.

 • 6. klassi õpilased käisid õppekäigul Tartus.

5. – 11. mai

Reede, 11. mai

 • Toimus 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine.

 • Kaitseväe poolt välja kuulutatud joonistusvõistlustel “Kaitsevägi õppustel”  saavutas 1. – 3. klassi õpilaste arvestuses II koha 3. klassi õpilane Richard Lang (juhendaja õpetaja Veronika Toom) ja 4. – 6. klassi õpilaste arvestuses Markus Strandmann 4. klassist II koha ( juhendaja õpetaja Aire Perk). Õnnitleme! Auhindade üleandmine toimus õppuste lõpurivistusel Paju lahingu mälestusmärgi juures 13. mail.

Neljapäev, 10. mai

 • 1. klassi õpilased käisid õppekäigul Meenikunno rabas (KIK -projekt “Sisalikuretk”).

Kolmapäev, 9. mai

 • Koolis toimus keeltepäev.

 • Osad õpilased osalesid Kubijal koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel.            9. klassi õpilane Tanel Parm saavutas I koha PB 100 m jooksus ja 4. klassi õpilane Daniel Varikov III koha PD 500 m jooksus. Õnnitleme!

 • Kooli saalis toimus emadepäevale pühendatud kontsert. Vaatamiseks oli üles pandud ka õpilastööde näitus.

Teisipäev, 8. mai

 • 5. klassi õpilased käisid õppekäigul Räpina Ainduskoolis (KIK- projekt “Muld ja taimed”).

 • Tantsuringi õpilased (3. – 4. klass) käisid õppekäigul Tartus.

Esmaspäev, 23. aprill

 • 9. klassi õpilased kirjutasid proovieksamit eesti keeles.

 • 6. klassi õpilased käisid õppekäigul Tartus.

Laupäev, 5. mai

 • Vabariikliku kunstiolümpiaadi lõppvoorus osales 9. klassi õpilane Elise Marie Kõiv.

23. aprill – 5. mai

Laupäev, 5. mai

 • Vabariikliku kunstiolümpiaadi lõppvoorus osales 9. klassi õpilane Elise Marie Kõiv. Juhendaja õp. Aire Perk

Reede, 4. mai

 • 2. – 3. klassi tublimad käisid Võru valla poolt organiseeritud preemiaekskursioonil Tartus.

 • 4. – 6. klassi tublimad käisid võru valla poolt organiseeritud preemiaekskursioonil Lätis.

 • Üritusel “Lõbus päev matemaatikaga”  Osula Põhikoolis osalesid 5. klassist. Markel Hanimägi, Laura Ilves ja 6. klassist: pert paigelkaln ja Jan gregor Vene . Juhendaja õp. Anne Reiljan.

Neljapäev, 26. märts

 • Õp. Helve Ruul osales Võro Instituudi õppepäeval Mammastes.

 • Kooli noorkotkaste ja kodutütarde võistkonnad osalesid Võrus maakondlikul jüripäeva matkamängul “Ristmik”.  Võistkond koosseisus: Mihkel Mets, Tony Urbanik, Mairo Tamm  saavutasid tubli III koha. Õnnitleme! Õpilasi juhendas rühmajuht Merike Niitmets.

Teisipäev, 24. aprill

 • Osad 8. – 9. klassi õpilased osalesid kummipaadimatkal Leevi -Süvahavva lõigul

( Mai Timmi projekt).

Esmaspäev, 23. aprill

 • Õp. Anne Reiljan osales 22. – 26. aprillil SA Innove poolt korraldatud “Võrgustike juhtide” arenguprogrammi õppereisil.

Võrukeelsete näitemängude päev Puigal.

 

20. –ndal mahlakuu päeval kogunesid taas, juba 18.- ndat korda, Puiga koolimajja ja lasteaeda lapsed, kellel huvi näitlemise vastu ja julgust teha seda võru keeles.

Lasteaias astusid lavale kuus rühma ja ka koolimajas sai näha kuut võrukeelset etendust.

Koolilaste esinemist oli hindama tulnud žürii koosseisus:

Jan Rahman – Uma Lehest, Aire Perk – Kreutzwaldi Koolist ja Katrin Kenk – Puiga koolist.

Žürii otsustas välja anda alljärgnevad preemiad:

„Parima tüdruku“ preemia said Karolin Tuul Orava Põhikoolist väga võimsa ja usutava Pliuhkami rolli eest Oskar Lutsu „Kapstapään“ ja Siiri Mažorov Hargla koolist Leeni osa eest näidendis „Liina minek“

„Parima poisi“ preemia said Stefan Bondartšuk isa rolli eest Jaan Lattiku loos „Üts kõrd üts“ ja Karl Theodor Grigor vabadussõja polkovniku rolli eest näidendis „Peris hää kinda“.

Lisaks anti ka välja kolm eripreemiat: Lota Lee Lehemetsale, kelle sõnadeta rolli andis edasi väga usutav miimika. Kristofer Topolevile oma tugeva ja selge hääle ning hea võru keele eest ja Emeri Visnapuu väga usutava külamuti rolli eest. Kõik eelpoolnimetatud on Puiga Põhikooli lapsed.

Oma muusikaliste vahepaladega aitasid päeva meeleolukamaks muuta Raina Luht ja Hanna- Reet Ruul Võru Gümnaasiumist.

Päevajuhtideks olid seekord Puiga kooli 7. klassi tüdrukud Angeelika Viksi ja Mailis Post.

Auhinnad ja kingitused valmisid Maire Noormaa ja Lonni Austla käsitööna.

Suur tänu kõikidele Puiga Põhikooli inimestele, kes ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel käed külge lõid.

Ürituse toetajad: Puiga Põhikool, Võru vald, Vana- Võromaa Kultuuriprogramm , Eesti kultuurkapital ja Võru instituut.

Järgmisel aastal kohtume jälle!

 

Helve Ruul

16. – 20. aprill

Reede, 20. aprill

 • Toimus maakondlik  “XVIII võrukeelsete näitemängude päev”.

 • Toimus 6. klassi õpilaste “Klassiöö” .

Neljapäev, 19. märts

 • 9. klassi õpilased käisid Kutsehariduskeskuses toimunud maakondlikul karjääripäeval.

 • Direktor Siiri Plangi osales Võrus tuleohutusalasel koolituspäeval.

Teisipäev, 17. märts

 • Kooli korvpallivõistkond osales Antslas ja Kuldres toimunud 7. klasside poiste maakonna meistrivõistlustel korvpallis. Saavutati tubli III koht. Võistkonnas osalesid 7. klassist Markus Palm, Christopher Horn, Marten Nappu, Kermo Rätsep, Mikko Taaber, Robin Laine ja 6. klassist Pert Paigelkaln, Jörgen Saarniit.

Esmaspäev, 16. aprill

 • Direktor Siiri Plangi osales Tallinas koolituspäeval “Tööõigus. Puhkus”.

 • Õp. Keiu Mäeots osales Võrus ajalooõpetajate ainesektsiooni koosolekul.

9. – 13. aprill

Reede, 13. aprill

 • Toimus 3. – 4. klassi õpilaste öölaager.

 • Kooli 6. -9. klasside korvpallitüdrukud osalesid Puiga Spordisaalis toimunud maakonna meistrivõistlustel korvpallis. Saavutati I koht. Õnnileme! Võidukas võistkonnas mängisid: Grete-Liis Räim, Rosemary Laur – 9. klassist, Aliis Visnapuu, Aveli Vendelin ja Kerli Tuulik -8. klassist, Johanna Gross – 7. klassist, Katrina Padur, Laura-Liis Nõlvik – 6. klassist, Lisete Meriste – 4. klassist.

 • Toimus 2. klassi klassiõhtu.

Neljapäev, 12. märts

 • 2. ja 3. klassi õpilased käisid õppeekskursioonil Eesti Põllumajandusmuuseumis.

 • Toimus 9. klassi klassikoosolek.

Kolmapäev, 11. märts

 • Toimus õpilasesinduse koosolek.

Teisipäev, 10. märts

 • Toimus õppenõukogu koosolek.

 • Toimus hoolekogu e-koosolek.

2. – 6. aprill

Reede, 6. aprill

 • Logopeed Malle Tolga osales Tartu Ülikooli poolt korraldatud koolituspäeval “Pedagoogilise haridusega HEV laste õppe koordinnerija pedagoogilis- psühholoogiliste nõustamisoskuste täiendamine”.

 • Kooli õpetajad ja töötajad käisid õppeekskursioonil Tartus.

Neljapäev, 29. märts

 • I ja II kooliastme õpilastele viisid esmaabikoolituse läbi lektorid Riina Paat ja K.Kivirand.

 • Tublimad nuputajad 5. – 9. klassist osalesid Võru Kreutzwaldi koolis toimunud Sudokude lahendamise võistlustel.

 • 7. klassi õpilased Emma Viert ja Mailis Post osalesid Võru Kreutzwaldi koolis toimunud inglise keele seitsmendate klasside ristsõnade lahendamise võistlustel.

Kolmapäev, 4. aprill

 • Parksepa KK esindus käis tutvustamas õppimisvõimalusi Parksepa KK-s.

 • 1. – 4. klassi õpilased käisid Võrus vaatamas etendust “Nukitsamees”.

 • Sotsiaalpedagoog Katrin Koort osales Võrus koosolekul .

Teisipäev, 3. aprill

 • Õpilasi ja lapsevanemaid nõustasid dr. A. Meos ja logopeed H.Täär.

 • Puiga Spordihoones toimunud 6. -9. klasside poiste korvpallivõistlustel osales meie kooli võistkond kooseisus: Enriike Hingus, Andri Pähn, Tanel Parm, Egert Mast, Rodney Laur, Aimar Vendelin, Lauri Padur, Markus Palm ja Christopher Horn. Saavutati tubli II koht. Õnnitleme!

 • Kooliga käis tutvumas Võru valla kultuuri -ja spordikomisjon.

 • Jätkus Mai Timmi poolt läbi viidav projekti kirjutamise koolitus.