Õppetöö

Valikained

Valikainete ja süvaõppe tundide mahud määratakse kindlaks iga õppeaasta alguseks arvestades õpilaste ja nende vanemate soove ning vajalike ressursside olemasolu.