Avalikud dokumendid

PDF failide avamiseks peab teie arvutis olema Adobe Reader, mille saate vajadusel siit.

Arengukava 2014-2020

Dokumendiregister

Evakuatsiooni eeskiri

HEV õpilaste tugisüsteemid

Hoolekogu liikmed

Kodukord

Trimestrid, koolivaheajad, eksamid ja tasemetööd 2017/2018

Kooli vastuvõtu kord

Kooli vastuvõtu blankett

Palgajuhend

Puiga Spordihoone sisekorraeeskiri

Põhimäärus

Ringide tunniplaan 2018/2019

Tasemetööde ja lõpueksamite läbiviimise kord

Tunnijaotusplaan

Tunniplaan 2018/2019

Õpetajate konsultatsiooniajad

ÕN ülesanded ja tegutsemise kord

ÕN koosolekute ajakava 2017/2018

Õpiabi ja logopeedi tunniplaan

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed

Õppekava

Ürituste kava 2017/2018