Hoolekogu

Puiga Põhikooli hoolekogu liikmed on:

1. Meelis Koppel (hoolekogu esimees, vanemate ja volikogu esindaja) info@puigar.ee
2. Anneli Orion (õppenõukogu esindaja) anneliorion6@gmail.com
3. Voldemar Tilgor (lastevanemate esindaja) tilgor@hot.ee
4. Mare Jakovets  (lastevanemate esindaja) marejakovets@hotmail.com
5. Kristi Viert (lastevanemate esindaja) kristiviert@gmail.com
6. Meelis Räim (lastevanemate esindaja) meelis.raim@politsei.ee
7. Tuuli Pähn (hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja) tuulipahn@gmail.com
8. Merike Lipp (õpilasesinduse nimetatud esindaja)
merike.lipp@gmail.com