Kooli tutvustus

Puiga Põhikool asub Võru maakonnas, Võru vallas, Puiga külas. Kool alustas 1991. aastal Võrusoo kooli filiaalina Puiga lasteaia majas. 1995. aastal kolis kool oma praegusesse hoonesse, mis sel ajal oli ilma juurdeehitusteta ja palju väiksem. Koolimaja kõrval  on meil väga ilus ja korrashoitud park, kuhu õpilased on ise puid istutanud.

Koolile on tehtud kolm juurdeehitust. Viimasega neist sai kool 2008. aasta sügisel täismõõtmetega spordihalli, 24-kohalise arvutiklassi ja jõusaali. 2015. aasta sügisel täitus Puiga Põhikoolil 20 aastat iseseisva koolina. Õpilaste arv kasvas  180-ni, millega oleme Võrumaa suurim maapõhikool.

Koolis tegutseb kolm pikapäeva rühma. Pärast tundide lõppu on õpilastel võimalus käia umbes 20 huviringis. On võimalik õppida savist, nahast ja teistest materjalidest esemete, kaunistuste ja kujukeste valmistamist, mängida korvpalli ja tegeleda muude spordialadega. Õpilastel on võimalus õppida tantsima ja laulma. Meie majas on  rahvaraamatukogu, mis sisaldab  ka kooliraamatukogu ilukirjanduse kogu. Samas asub ka Puiga küla  avalik interneti punkt. Kooli katab tasuta wifi leviala.