Aadress ja telefonid

Kooli aadress: Järve 7, Puiga küla, Võru vald, Võrumaa 65502

Asukoht kaardil

e-post: puigakool@gmail.com

arve: EE9310 1040 2007 075 008 (Võru Vallavalitsus)

reg. nr. 750 21 362

 

1) Riiklikku haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Munga 18, Tartu, 50088; e-post: hm@hm.ee; tel 735 0222.

2) Riiklikku järelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet.

Kontakt: Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esindus Lembitu 2a, Võru,65608; e-post: louna@terviseamet.ee; tel 782 1138.

Telefonid Puiga Põhikoolis:

direktor: 78 280 88
õppealajuhataja: 78 280 82
sekretär: 78 280 80
kantselei (mobiil): 53 43 43 83
majandusjuhataja: 78 280 86

53 439 202

huvijuht

sotsiaalpedagoog

78 280 85

588 370 70

78 280 89

õpetajate tuba: 78 280 81
söökla: 78 280 84
raamatukogu: 78 280 83
rahvamaja:

spordihoone

78 280 87

53 448 945