Õppetöö

Valikained


Valikainete ja süvaõppe tundide mahud määratakse kindlaks iga õppeaasta alguseks arvestades õpilaste ja nende vanemate soove ning vajalike ressursside olemasolu.
 

Valikainete ja süvaõppe tundide mahud määratakse kindlaks iga õppeaasta alguseks arvestades õpilaste ja nende vanemate soove ning vajalike ressursside olemasolu.