NK ja KT 16.09 õppeekskursioonil Vastseliina keskaja elamuskeskuses ja Nopri talumeiereis